Архивная версия МП © "ВМ-НФ": 1-11 сезоны. Перейти на сайт 12 сезона >>>

Газеты проекта

1. Пятый элемент

2. Мечтатели Next

3. Тинейджеры

4. Кристалл

5. Вестник отважных

6. Элементарно

7. Радуга

8. Луч солнца

9. Город Классный

10. 220 V

Ведущий проект

Периодическое печатное издание - Журнал "Вестник Мечты". Недавно Вышел № 53! Читать >>>

Категории раздела

Новости экспертов [12]
Новости "Искорка" [8]
Новости "Колорит" [5]
Новости "Школьная планета" [1]
Новости "Скифии" [120]
Новости "Элементарно" [21]
Новости "Северное сияние" [5]
Новости "Эдельвейс" [18]
Новости "220 V" [32]
Новости "Тинейджеры" [296]
Новости "Пятый элемент" [141]
Новости "Кристалл" [44]
Новости "Лидер" [44]
Новости Юный репортер [21]
Новости "Импульс" [13]
Новости "Луч солнца" [41]
Новости "Мечтатели Next" [69]
Новости "Город Классный" [37]
Новости "Вестник отважных" [21]
Новости "Мечта зовет" [66]
Новости "Радуга" [38]
Новости "Экстремалы" [40]
Новости "Мечтатели" [37]
Новости "Звездные вести" [78]
Новости Город Мирный [9]
Новости "Бригантины" [20]
Новости "БЭМС" [82]
Новости "Золотые дети" [6]
Новости г. Дружный [102]
Новости Казацького міста [53]
Новости г. Цветочный [16]
Новости "Кабинет № 32" [1]
Учёба в ЗУВК № 19 [29]
Новости учебной жизни Запорожского учебно-воспитательного комплекса № 19
Голос "Республики Мечта" [52]
Рубрика Президента Мечты и его команды
Лента главного редактора [678]
Решаем проблемы сообща

Статистика

Сегодня работали на сайте:

Сейчас на сайте

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Головна » 2013 » Грудень » 4 » АУП розповсюдила ПРОПОЗИЦІЇ учасників другої міжнародної науково-методичної конференції «Практична медіаграмотність» (31.10-01.11.2013)
13:29
АУП розповсюдила ПРОПОЗИЦІЇ учасників другої міжнародної науково-методичної конференції «Практична медіаграмотність» (31.10-01.11.2013)
ПРОПОЗИЦІЇ учасників другої міжнародної науково-методичної конференції  «Практична медіаграмотність» (31.10-01.11.2013) 

Учасники конференції одностайно схвалили рішення про необхідність дотримуватися єдиної концепції медіа- та інформаційної грамотності, а також використання в різних аспектах медіаосвіти відповідних інтегративних термінів за визначенням ЮНЕСКО та Всесвітньої організації бібліотечних працівників.

1. Концепція медіа- та інформаційної грамотності виходить за рамки інформаційно-комунікаційних технологій і включає в себе навчання, критичне мислення та навички поведінки в межах професійних і освітніх кордонів та поза ними.
2. Медіа- та інформаційна грамотність — це система знань, здібностей і сукупностей навичок, необхідних для розуміння того, яка й коли потрібна інформація, де та яким чином її отримати, як об’єктивно оцінити й організувати цю інформацію, як її етично використати.
3. Медіа- та інформаційна грамотність є фундаментальним правом людини в цифровому суспільстві та взаємозалежному глобальному світі, яке забезпечує активізацію соціальної участі.
4. Медіа- та інформаційна грамотність передбачає комфортне використання всіх типів інформаційних ресурсів: усних, друкованих аналогових і електронних/цифрових.
5. Медіа- та інформаційна грамотність тісно пов'язана з навчанням упродовж усього життя.

Учасники конференції визначили фактори, що гальмують процеси впровадження медіаосвіти та формування інформаційної культури учасників навчально-виховного процесу навчальних закладів:
- відсутність цілісної державної інформаційної політики, невід’ємною складовою якої має стати формування медіа- та інформаційної грамотності;
- неузгодженість у професійних колах розуміння сутності та цілей медіаосвіти;
- низький рівень розвитку інфраструктури інформаційної підготовки та медіаосвіти;
- стихійність, необов’язковість та фрагментарний характер медіаосвіти в загальноосвітніх навчальних закладах;
- недооцінка потенціалу й можливостей бібліотечних установ та їх працівників;
- дефіцит якісних навчально-методичних посібників, необхідних для медіа- та інформаційної освіти дітей та підлітків;
- дефіцит кваліфікованих кадрів.

Виходячи з вищезазначеного, учасники конференції ухвалили такі пропозиції:

1. Національній академії педагогічних наук України:
З огляду на світовий досвід участі бібліотек як повноправних партнерів у формуванні медійної культури учнів та з урахуванням перспективних вітчизняних практик, доповнити програму експериментального курсу медіаосвіти в Україні бібліотечним модулем. Для розроблення такого модуля створити творчу групу з представників бібліотек освітянської галузі, спеціалізованих бібліотек, що обслуговують дітей та юнацтво.

2. Академії української преси Скоординувати звернення медіаосвітянської спільноти до Комітету Верховної ради з питань освіти та науки та Міністерства освіти і науки України з ініціативою щодо прискорення розроблення нормативно-правової бази впровадження медіаосвіти;
Врахувати міжнародний досвід (зокрема, Вірменії) представлений на конференції, продовжити міжнародну співпрацю з МО.

3. Міністерству культури України та Міністерству освіти і науки України:
- Запровадити експериментально-дослідну роботу на базі окремих (опорних) навчальних закладів (на всеукраїнському рівні), прискорити впровадження курсів з медіаосвіти в дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладах.
- Ініціювати внесення змін (доповнень) щодо запровадження медіаосвіти та формування інформаційної грамотності до змісту Державного стандарту початкової загальної освіти та Державного стандарту повної загальної середньої освіти.
- Розробити відповідну законодавчу базу для утвердження статусу «бібліотекар-педагог», підтримати пропозиції щодо запровадження у вищих навчальних закладах нових спеціальностей з кваліфікацією фахівця: «бібліотекар-медіаспеціаліст» та, відповідно, «педагог-бібліотекар».
- Розробити міжвідомчі програми підвищення кваліфікації з окресленого напряму бібліотечних працівників галузей культури та освіти.

4. Інституту інноваційних технологій та змісту освіти 
- Ініціювати подання на гриф усіх програм, методичних посібників з медіаосвіти для створення сприятливих умов для їх використання в навчально-виховному процесі. 
- Ініціювати внесення змін в чинні Державні стандарти, типові навчальні плани щодо впровадження медіаосвітніх предметів. 
- Підготувати листи від МОН України щодо необхідності впровадження медіаосвітніх курсів в навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів за рахунок годин варіативної частини (бажано, щоб ці листи були підписано у січні 2014), а закладам післядипломної педагогічної освіти підготувати педагогічні кадри для викладання цих курсів на фахових спецкурсах. Рекомендувати закладам післядипломної освіти читати лекції з медіаосвіти для всіх категорій педагогічних працівників.
- Звернутись до Міністерства освіти і науки України з пропозиціями ввести навчальний предмет "Основи медіаграмотності" в інваріантну частину навчальних планів загальноосвітніх шкіл та в нормативну частину освітньо-професійної програми підготовки фахівців вищих педагогічних навчальних закладів.

5. Національній бібліотеці України для дітей та Державній науково-педагогічній бібліотеці України ім. В.О. Сухомлинського:
- Організувати ефективну взаємодію освітянських бібліотек і спеціалізованих бібліотек, що обслуговують дітей та юнацтво з питань медіаосвіти та медіаграмотності щодо розроблення бібліотечного модуля для програми експериментального курсу медіаосвіти в Україні.
- З метою підвищення рівня педагогічної майстерності та розширення можливостей доступу та взаємообміну ресурсами розробити концепцію організації об’єднаного корпоративного проекту — банка даних авторських розробок, програм, уроків, медіакомпонентів, інтерактивних та ігрових практик та інших матеріалів для спільного використання тими, хто задіяний у реалізації бібліотечного модуля медіаосвіти.

6. Державній науково-педагогічній бібліотеці України ім. В.О. Сухомлинського:
- Відкрити рубрику «Інформаційна культура» на веб-порталі бібліотеки, яка вміщуватиме відповідні повнотекстові документи та бібліографічну інформацію.
- Проводити моніторинг публікацій української та російської преси, збірників наукових праць з питань формування інформаційної культури та медіаграмотності.
- Готувати бібліографічні посібники (бібліографічні списки, покажчики) з названої тематики, розміщувати їх на веб-порталі бібліотеки, в освітянських виданнях, зокрема в журналі «Шкільний бібліотечно-інформаційний центр» та газеті «Шкільна бібліотека плюс».
- Посилити співпрацю ДНПБ України ім. В.О. Сухомлинського з Інститутом інноваційних технологій і змісту освіти МОН України щодо залучення бібліотек загальноосвітніх навчальних закладів України до розвитку медіаосвіти, медіа- та інформаційної грамотності, розроблення та отримання грифів для використання в навчально-виховному процесі відповідних навчальних програм для дітей різних вікових категорій, педагогічних та бібліотечних працівників.

7. Національній академії керівних кадрів культури і мистецтв України:
- Розробити курс та організувати навчання регіональних тренерів із медіаосвіти (бібліотекарів-медіаспеціалістів) із числа провідних фахівців обласних бібліотек для дітей та для юнацтва, методистів, спеціалістів відділів, управлінь освіти регіонального рівня.

8. Обласним і міським інститутам післядипломної педагогічної освіти:
- Розгорнути за спеціальним курсом навчання медіа- та інформаційної грамотності бібліотекарів галузі освіти на базі регіональних інститутів післядипломної освіти.

9. Обласним, міським, районним бібліотекам, які обслуговують дітей (учнів) і не увійшли до експерименту з упровадження курсу медіаосвіти:
- На період до 2017 року привести власні програми та уроки з формування інформаційної культури школярів (бібліотечні уроки) у відповідність до вимог чинних державних освітніх стандартів, нових навчальних програм та каталогу навичок медіа- та інформаційної грамотності, розроблених ЮНЕСКО.

10. Університету менеджменту освіти:
- Включити в план підвищення кваліфікації курси для методистів, викладачів обласних інститутів післядипломної освіти, які працюють над впровадженням системи МО.
- Учасники конференції наголосили на особливій ролі бібліотеки та бібліотекаря в справі формування інформаційної культури підростаючого покоління, що визначається, як мінімум, двома факторами: 1) наявністю відповідних інформаційних ресурсів; 2) професійною готовністю шкільного бібліотекаря до формування інформаційної культури учнів. Адже саме бібліотекар здійснює педагогічну фільтрацію інформації в освітньому середовищі і надає інформаційно-бібліотечну та консультаційну допомогу щодо технологічного й безпечного соціального користування нею.


Категорія: Лента главного редактора | Переглядів: 323 | Додав: АВ | Теги: АУП, україна, Медіаосвіта, конференція | Рейтинг: 5.0/2
Всього коментарів: 1
1) Добавил: АВ (04.12.2013 13:46)
Медиапедагогов "ВМ-НФ" прошу ознакомиться с этой книгой. Желательно добавить это ознакомительное мероприятие в планы медиапедагогического самообразования.
http://unesdoc.unesco.org/images/0019/001929/192971r.pdf

Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]

Форма входа

landmarks

Вы находитесь в архивной версии сайта "ПОРТАЛ ШКОЛЬНОЙ ПРЕССЫ".

Перейти на сайт 12-14 сезонов - ЗДЕСЬ

Поиск по сайту

Друзья сайта

 • Новые комментарии

  Календарь

  «  Грудень 2013  »
  ПнВтСрЧтПтСбНд
        1
  2345678
  9101112131415
  16171819202122
  23242526272829
  3031

  ОПРОС

  Голосуем за разработки классных часов "Экология в тарелке"
  Всього відповідей: 85

  Он-лайн игры

  он-лайн гра "Медіазнайко"

   

  Новости ПШП России