Архивная версия МП © "ВМ-НФ": 1-11 сезоны. Перейти на сайт 12 сезона >>>

[ Нові повідомлення · Учасники · Правила форуму · Пошук · RSS ]
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Форум » Форум учителей » Педсовет » Конкурс АУП на створення програми курсу «Медіаосвіта» (для учнів 8 класу)
Конкурс АУП на створення програми курсу «Медіаосвіта»
АВДата: Понеділок, 04.02.2013, 21:26 | Повідомлення # 1
Admin
Група: Администраторы
Повідомлень: 254
Нагороди: 9
Статус: :-(
Міжнародний благодійний фонд«Академія Української преси» оголошує конкурс на створення програми курсу
«Медіаосвіта» для учнів 8 класу 


Мета конкурсу - залучити професійну освітянськуспільноту, громадськість, експертів до розробки навчального курсу з медіаосвіти
для 8-го класу середньої загальноосвітньої школи. 
Проектна пропозиція маєпередбачати:розробку навчально-методичного комплексу, робочої навчальноїпрограми, комплекту модульних завдань, методичних рекомендації до написання
самостійних робіт  
Проектнапропозиція має містити:
анотацію програми навчальногокурсу
докладний опис методики
програму апробації програми 
Бюджет проекту маєпередбачати оплату праці учасників авторського колективу програми «Медіаосвіта»
для 8 класу. 
Цільова аудиторія: вчителі-методисти,методисти інститутів післядипломної педагогічної освіти, районних методичних
кабінетів, студенти педагогічних вишів. 
Технічне завдання: Медіаосвіта – окремийосвітній напрям, що забезпечує підготовку дитини до ефективної взаємодії з
інформаційним простором 
Мета медіаосвіти: оптимізація убудованості віртуального світу вповсякденні практики дитини без шкоди її здоров’ю і розвитку та із
забезпеченням збалансованого розвивального індивідуального і соціального
ефекту.
Форми медіаосвіти:-         
Інтегрована (в межах уроків з різних дисциплін, що вивчаютьсядітьми). Забезпечується обов’язковим поєднанням двох складових:
1) використання медіа (засобів, текстів - у широкому розумінні як зразків
медіапродукції, в тому числі екранної, аудіовізуальної), 2) медіаосвітня
мета, завдання і рефлексія їх досягнення (висновки, підсумки, результати,
повернені дітям у діалозі щодо їх взаємодії з медіа),-         
Формалізована (це курси «Медіаосвіта» у межах варіативної складової):адаптовані до віку дитини комплексні заняття, спрямовані на розуміння і
порівняння різних медіа як єдиної розгалуженої і взаємопов’язаної інформаційної
системи (книга, преса (газета, журнал), кіно, телебачення, відеогра, інтернет,
мобільний зв'язок тощо), а відтак і гармонізації різних пасивних і активних практик
(читання, слухання, створення фото, відео, анімації, використання ІКТ, новітнє
медіамистецтво і т.п.), -         
Позакласна: Факультативи (гуртки) за окремими напрямами підвищеннятворчої кваліфікації дітей у межах окремих медіапрактик (шкільні газета, радіо, телебачення, інтернет-портал, фотостудія, анімаційна студія, кіностудія тощо),-         
Позашкільна:участь у дитячихмедіафестивалях різного рівня, конкурсах, заняття в будинках творчості,
спеціалізованих закладах тощо.


Ученье – свет, неученье – тьма!
 
АВДата: Понеділок, 04.02.2013, 21:28 | Повідомлення # 2
Admin
Група: Администраторы
Повідомлень: 254
Нагороди: 9
Статус: :-(
Завдання медіаосвітніх курсів (програм) Курси медіаосвітимають у доступній для віку дитини формі:-         налаштуватидитину на необхідність саморегуляції та спільної з найближчим оточенням (батьки, однолітки) співрегуляції взаємодії з віртуальним світом, щоб
забезпечити баланс віртуальних і територіальних практик дитини, необхідних для гармонійного розвитку і здоров’я (зокрема, для профілактики надмірного захоплення медіа, формування медіазалежностей, протистояння гіподинамії і тотальній віртуалізації комунікативних та ігрових практик дитини); -        
розкритизакономірності світу медіа, з яким дитина стикається в своєму повсякденному житті (для розвитку розуміння сучасних способів відображення реальності;
формування індивідуального естетичного смаку, моральних та соціальних фільтрів інформаційного сміття, маркетингових втручань, маніпуляцій та інформаційного перевантаження); -        
допомогти засвоїти позиції активного користувача (замість пасивного споживача) і творця інформаційного простору, носія і творця локальної та глобальної медіакультури (організувати спільний досвід поваги гідності іншого і паритетної комунікації різних: в аспекті цифрової, соціально-майнової нерівності, національно-релігійної, інтелектуальної, фізичної різноманітності тощо і відповідно специфіки медіапрактик, медіауподобань, медіасубкультур); -        
сприяти розвитку тих психічних новоутворень (когнітивних, емоційно-вольових, соціальних), що убезпечують від негативного впливу медіапродукції в нинішньому віці та створюють профілактичний ефект щодо ризиків медіа, характерних для наступного вікового періоду.


Ученье – свет, неученье – тьма!
 
АВДата: Понеділок, 04.02.2013, 21:29 | Повідомлення # 3
Admin
Група: Администраторы
Повідомлень: 254
Нагороди: 9
Статус: :-(
Головні загальніпринципи: принцип посиленоїрухової активності: намедіаосвітніх заняттях потрібно передбачати чергування моторіки різного рівня, зокрема пересування дітей в межах класу (обмін місця знаходження підгруп, перехід з групи в групу і т.ін.), переміщення предметів, а також вихід на живу природу і різні цікаві місця поселень для розуміння особливостей їх медійного
відображення, використання різних тілесних поз для отримання різних ракурсів, репортажів про спортивні події і т.д. і т.п. (з урахуванням техніки безпеки), дрібної моторики, наприклад, при виготовленні пластилінових зразків для анімації; принцип ресурсноїпередачі знань: активізуватизнання, які дитина має (отримала із неформальної стихійної медіаосвіти) через
організацію спільної дії дітей педагог визначає неповноту (дефіцит) знань, бачить помилки і визначає напрям розвитку, відповідно активізує потребу в знанні (створює виклик, який мотивує дітей), спираючись на відому дітям інформацію додає потрібну їм для виконання практичних дій, але ще невідому інформацію; принципкомунікативної пропедевтики: намедіаосвітніх заняттях діти включаються в конструктивну міжособисту комунікацію у відповідності до вікових особливостей і ситуації в конкретному дитячому
колективі.

Живе неформалізоване спілкування може загострювати приховані конфліктні стосунки між окремими дітьми або підгрупами, що пов’язано з їхніми  різними медіауподобаннями. Програми мають спрямовуватись на отримання дітьми спільного досвіду командної роботи, що дає можливість об’єднати різні здібності
дітей, враховуючи існуючі стосунки. Так, наприклад, використовувати в якості
мотивуючого виклику порівняння дітей між собою прийнятно за умови системної
профілактики буллінгу (що гарантує відсутність знущань групи над інаковими
дітьми, загострення цькування тощо); принцип гнучкого ірозмаїтого змістового наповнення занять: гнучке пристосування до потреб дітей, їх захоплень,моди, актуальної медіаситуації.

Створення можливості дітям вільно обговорити
свої медіапрактики між собою і з дорослим (демонстрація конструктивних способів
комунікації);принцип циклічностіпрограм і врахування сенситивних періодів: підбір медіаматеріалу для занять визначається віковимиособливостями дітей, що робить їх особливо чутливими до певної тематики. У
сенситивний період необхідні для формування медіакультури психічні новоутворення
формуються легше (з меншою кількістю зусиль), ніж до або після цього вікового
періоду. Оскільки вікова періодизація не повною мірою враховує індивідуальні
відмінності дітей потрібна циклічність: повторення занять, спрямованих на
формування новоутворень в наступному класі (віковому періоді) для закріплення і
підсилення ефекту. Закріплення досягнень попереднього циклу має відбуватись на
іншому змістовому матеріалі (але на базі порівняння кількох доступних дітям
медіа).


Вікові особливості взаємодії дітей з медіа, що мають бути враховані в сенситивний віковийперіод, і відповідно на яких можна базувати медіаосвітні програми, зокрема для
8 класу це розуміння необхідності вибірковості, дозування контакту з медіа,
обережності контакту з медіа. Розуміння того, що медіа пропонує/викривляє норми
міжособистісних стосунків, світогляд, спрощене розуміння зв’язку любові та
сексувідповідальність замедіа вчинок. Вміння оперувати поняттями свободи вибору і відповідальності.

Остання датаподання пропозиції 1 березня 2013 рокуПропозиціяподається в довільній формі шляхом надсилання на електронну адресу контактної
особи АУП.

Контактна особа:Оксана Волошенюк, Директор АУПтел: 067 5049802електронна пошта: info@aup.com.ua

Під час ви опрацюваннятехнічного завдання були використані напрацювання лабораторії психології масової комунікації та медіа-освіти ІСПП НАПН України (керівник Л.А. Найдьонова)


Ученье – свет, неученье – тьма!
 
Форум » Форум учителей » Педсовет » Конкурс АУП на створення програми курсу «Медіаосвіта» (для учнів 8 класу)
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Пошук: